Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Thông tin tuyên truyền, phổ biến

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 Số 44/2017/TT-BTTTT 29/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
2 887/QĐ-TTg 18/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành địa phương thực hiện giai đoạn 2018 - 2019
3 Số 25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
4 Số 43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công khai giá cước dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
5 Số 39/2017/TT-BTTTT 25/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước