Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 Số 05/2016/TT-BTTTT 01/03/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế
2 số 04/2016/TT-BTTTT 05/02/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
3 Số 04/CT-BTTTT 15/01/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
4 72/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Chính phủ Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
5 18/TTLT-BTTTT-BBC 17/07/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận