Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 Số 04/CT-BTTTT 15/01/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
2 72/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Chính phủ Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
3 18/TTLT-BTTTT-BBC 17/07/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
4 17/2015/TT-BTTTT 30/06/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí"
5 26/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP