Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 Số 44/2017/TT-BTTTT 29/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
2 Số 25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
3 Số 43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công khai giá cước dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
4 Số 39/2017/TT-BTTTT 25/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
5 Số 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chữ ký số cho các văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước