Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 08/CT-TTg 14/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
2 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
3 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
4 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Chính phủ Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
5 87/QĐ-BTTTT 02/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ TT&TT năm 2016.