Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 1379/QĐ-UBND 28/04/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016
2 1293/2017/QĐ-UBND 25/04/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa
3 08/CT-TTg 14/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
4 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
5 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước