Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 29/2018/QĐ-UBND 05/10/2018 Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định
2 18/CT-UBND 26/09/2018 Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao Chỉ số cacir cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Chỉ thị
3 02/QC-VPCP-BTTTT 20/09/2018 Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư liên tịch
4 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Quyết định
5 09/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông Thông tư
6 09/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông Thông tư
7 2266/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
8 2267/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
9 2268/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định Bổ sung, bãi bỏ Danh mục TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
10 19/2018/QĐ-UBND 29/05/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
11 1810/QĐ-UBND 16/05/2018 Quyết định về việc xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Quyết định
12 07/2018/TT-BTTTT 15/05/2018 Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư
13 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư
14 1505/QĐ-UBND 26/04/2018 Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Quyết định
15 1074/QĐ-UBND 28/03/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Quyết định
16 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Nghị định
17 1379/QĐ-UBND 28/04/2017 Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016 Quyết định
18 1293/2017/QĐ-UBND 25/04/2017 Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa Quyết định
19 03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Thông tư
20 08/CT-TTg 14/03/2017 Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Chỉ thị
12345...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm : Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985