Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 04/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện miền núi năm 2017

Vừa qua, Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Hóa và UBND huyện Lang Chánh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn 2 huyện năm 2017

Hội nghị đánh giá hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020

Sáng ngày 20/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.

Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước báo chí tháng 9 năm 2017

Sáng ngày 14/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước báo chí tháng 9 năm 2017

Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước báo chí tháng 8 năm 2017

​Sáng ngày 15/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước báo chí tháng 8 năm 2017

Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 và thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 26/7/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí – xuất bản tháng 7 và cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm.

Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí tháng 6 năm 2017

Ngày 09/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí tháng 6.

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 4 năm 2017

Sáng ngày 17/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 4 năm 2017

Hội nghị chuẩn bị công tác tuyên truyền Diễn đàn xúc tiến đầu tư và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn

Sáng 9/3/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Tiểu ban Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ để chuẩn bị cho công tác tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn.

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11 năm 2016

Ngày 15/11/2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11 năm 2016.