Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
1 17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
2 07/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về mã bưu chính quốc gia
3 16/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
4 1379/QĐ-UBND 28/04/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016
5 1293/2017/QĐ-UBND 25/04/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa