Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 1937

    Đã truy cập: 5689426

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/2/2023 của UBND tỉnh về triển khai đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ngày 18-8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người năm 2023. Tham dự Hội nghị có gần 150 đại biểu là cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại và các phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Nhận thức tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực nhân quyền, sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20-7-2010 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Ban Bí thư đã tiếp tục ban hành Thông báo Kết luận số 46-TB/TW ngày 6-2-2018 tiếp tục xác định cần “đổi mới tư duy, chủ động đẩy mạnh, mở rộng phạm vi, đa dạng hóa hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là thông tin, tuyên truyền đối ngoại về thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch về tình hình nhân quyền ở nước ta”. Trên cơ sở nhận thức đó, ngày 14-9-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028, trong đó tiếp tục khẳng định quan điểm trong công tác thông tin, truyền thông về quyền con người là “lấy xây để chống, trong đó xây là chính”.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người nhằm trang bị và nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao chất lượng, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo thông tin kịp thời, khách quan về các nỗ lực và thành tựu của các cấp chính quyền trong bảo đảm quyền con người ở địa phương, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi tại hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi các nội dung về: Nhận thức, nguồn lực và hành động trong công tác truyền thông chính sách về quyền con người; tình hình công tác nhân quyền và một số định hướng công tác tuyên truyền về quyền con người trong thời gian tới; quán triệt các nội dung của Đề án Truyền thông về quyền con người theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                         Nguyễn Hiền - Phòng QLTTBCXB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa