Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 2331

    Đã truy cập: 5689820

Tập huấn thông tin đối ngoại cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn các huyện Mường Lát, Thường Xuân

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I và Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTSMN), năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian qua, Sở TTTT đã tổ chức các lớp tập huấn thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho hơn 400 học viên gồm: Phòng VH&TT, phòng Dân tộc; cán bộ Bộ đội biên phòng được phân công thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin tuyên truyền của các Đồn biên phòng; cán bộ phóng viên của Trung tâm VHTT-TT&DL; đại diện lãnh đạo UBND xã; công chức văn hóa xã, Trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các xã trên địa bàn 2 huyện Mường Lát và Thường Xuân.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Nội dung thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nằm trong Tiểu dự án 1 của Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Đồng chí Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống; chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế và văn hóa; cải thiện đời sống của Nhân dân; nâng cao tỷ lệ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Thượng tá Lê Tiến Viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông truyền đạt một số nội dung như: Thực trạng công tác vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS; kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của đội ngũ cán bộ ở khu vực biên giới trong tình hình mới; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước ta và việc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... Ngoài ra, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên phòng Quản lý thông tin - Báo chí - Xuất bản truyền đạt vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như phát huy vị trí, vai trò của người uy tín, giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng biên giới hòa bình, hũu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết của Nhân dân các dân tộc, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nguyễn Hiền - Phòng QLTTBCXB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa