Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 4208

    Đã truy cập: 8150653

Cơ cấu tổ chức

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Sơ đồ tổ chức:

Lãnh đạo:

- Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc.

- Ông Nguyễn Văn Tước - Phó Giám đốc.

- Ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc.

I.  Các phòng chuyên môn:

1.1. Văn phòng là phòng chức năng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, hệ thống các chỉ tiêu; tài chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; công tác tổng hợp; tổ chức cán bộ; hành chính quản trị; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc sở; là đầu mối quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, công dân của tỉnh theo sự chỉ đạo của Giám đốc sở.

1.2. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.3. Phòng Quản lý Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở, thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

1.4. Phòng Quản lý Bưu chính - Viễn thông là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện hạ tầng về thông tin truyền thông các dịch vụ công ích về bưu chính, viễn thông.

1.5. Phòng Quản lý Công nghệ thông tin là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, tham mưu, giúp cho Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; điện tử; chuyển đổi số; an toàn thông tin mạng.

II. Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông ​(Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

a) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa.

Nhiệm vụ:

a) Triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho không gian mạng và xử lý ứng cứu sự cố liên quan đến dữ liệu, các hệ thống thông tin dùng chung, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC); Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn thông tin mạng; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

đ) Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; Tổng đài Dịch vụ giải đáp thông tin (Tổng đài 1022) của tỉnh.

g) Giám sát, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin dùng chung và của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

h) Quản lý, khai thác, vận hành và thu thập, xử lý thông tin tại Hệ thống dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh và Hệ thống giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

i) Tổ chức triển khai, thực hiện đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

k) Đánh giá, kiểm thử sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý, vận hành, khai thác (cho thuê) Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin của tỉnh theo quy định của pháp luật.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa