Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 36

    Hôm nay: 710

    Đã truy cập: 124663

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, 10 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 07/10/2008 theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trung tâm đang ngày một vững mạnh và khẳng định được vị trí, vai trò của mình.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã triển khai đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia, cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt; Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Về tổ chức bộ máy của Trung tâm

Những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất cũng như con người, với chỉ tiêu chế là 10 người. Đến nay, Trung tâm có tổng số 25 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và 03 phòng chuyên môn: phòng Tổng hợp Hành chính, phòng Đào tạo - Dịch vụ và phòng Quản trị hệ thống. Trên 90 % cán bộ viên chức có trình độ đại học và trên đại học (03 thạc sỹ ). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo cơ bản, nhiệt tình trong công việc, tích cực nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động bảo đảm an toàn thông tin

Để Trung tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao về đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, ngày 15/5/2009 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc Đầu tư trang thiết bị và công nghệ nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm CNTT&TT, qua đó đã đầu tư trang thiết bị và công nghệ cơ bản để hình thành Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ phần mềm, trang thông tin điện tử và CSDL chuyên nghành cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Kết nối dự phòng với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đặt tại Văn phòng UBND tỉnh. Ngày 16/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường an ninh mạng và an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND, qua đó bổ sung thêm các trang thiết bị và phần mềm phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm. Hiện nay, tại Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu ngoài việc lưu trữ và cung cấp các ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; trang thông tin điện tử; CSDL phần mềm chuyên ngành…Trung tâm đã triển khai các giải pháp theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của hệ thống mạng; các dịch vụ, trang/cổng thông tin điện tử đang cung cấp tại Trung tâm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/24. Tăng cường kiểm tra bảo mật, cập nhật các bộ lọc cho hệ thống tường lửa; hệ thống phát hiện xâm nhập; hệ thống phòng chống mã độc; hệ điều hành máy chủ và ứng dụng, dịch vụ đang hoạt động tại Trung tâm. Đồng thời, theo dõi và ghi nhận kịp thời các thông tin đăng tải trên mạng có nội dung gây kích động và có thông tin sai lệch nhằm chống phá Đảng và đi ngược lại với chính sách của Nhà nước. Đặc biệt là những thông tin có xuất phát từ các trang Web có máy chủ đặt trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền và có biện pháp xử lý nhanh và kịp thời để gỡ bỏ ngay các nội dung.

Bên cạnh đó, để chủ động bảo đảm an toàn thông tin cho hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã chủ động thành lập và kiện toàn nhân sự của Tổ ứng cứu sự cố mạng, máy tính của Trung tâm với 09 thành viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, chủ động sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Trung tâm đã hỗ trợ ứng cứu hàng trăm lượt sự cố liên quan đến các phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thông qua hệ thống giám sát tại Trung tâm, đã kịp thời ban hành các công văn cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin và website bị tin tặc tấn công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 10 năm qua, một số hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh mặc dù có hiện tượng bị rà quét, tấn công, nhưng đều được ngăn chặn kịp thời nên không có thiệt hại lớn. Các hệ thống thông tin trọng yếu thường xuyên được cập nhật các bản vá, rà quét các lỗ hổng. Mặt khác, để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tinh. Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm đã xây dựng các Bản tin An toàn thông tin định kỳ 02 tháng/01 số, với nội dung tập trung vào việc hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị.
Năm 2018, Trung tâm được giao quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống thiết bị phục vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến, gồm 31 điểm cầu bao gồm: điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy, điểm cầu Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, điểm cầu Sở TT&TT và 27 điểm cầu tại Văn phòng UBND của 27 huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm thường xuyên làm tốt công tác vận hành hệ thống, trong năm 2018 Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa đã phục vụ được hơn 30 cuộc Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh với địa phương. Hầu hết các cuộc Hội nghị trực tuyến triển khai được nhanh, số lượng cán bộ, bộ phận dự họp được nhiều hơn, chất lượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Về hoạt động nghiên cứu, sản xuất phần mềm và chuyển giao các ứng dụng Công nghệ thông tin

Ban Giám đốc Trung tâm xác định xây dựng phát triển và chuyển giao phần mềm là hoạt động trọng tâm xuyên suốt, bằng sự nổ lực của các cán bộ làm công tác nghiên cứu, phát triển phần mềm, sự hợp tác của các chuyên gia, sau 10 năm hoạt động Trung tâm đã xây dựng các phần mềm phục vụ quản lý hành chính Nhà nước cho các sở, ban, ngành như: phần mềm trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của tỉnh về đất đai; phần mềm Viễn thông công ích; Phần mềm Font chữ Thái cổ; xây dựng các giải pháp Cổng thông tin điện tử Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Trang thông tin điện tử các đơn vị: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Tư pháp, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, Trang thông tin điện tử Thành nhà Hồ, đã giúp quảng bá hình ảnh Khu di tích Thành nhà Hồ đến các du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa Thành nhà Hồ thành di sản Văn hóa Thế giới, được UNESCO công nhận vào tháng 8 năm 2011, Trang thông tin điện tử cho Huyện ủy Quan Sơn, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải; Ban dân tộc, Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hoá, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm... Đặc biệt sản phẩm Phần mềm trực tuyến quản lý thông tin hồ sơ về Người có công của trung tâm đạt giải thưởng “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 do Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh tổ chức, giải Nhất hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Thanh Hóa năm 2015...

Về hoạt động đào tạo, dịch vụ của Trung tâm

Với vai trò là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm đã tham gia đào tạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm CNTT phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước. Trung tâm đã tiến hành tập huấn sử dụng và thường xuyên hỗ trợ phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TDOffice) cho cán bộ của 48 đơn vị thuộc  sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Mã nguồn mở; Phối hợp đào tạo cho gần 1.400 cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục & Đào tạo theo chuẩn của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý Giáo dục (SREM); Đã đào tạo tin học ứng dụng thuộc Dự án Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng cho huyện, thị ủy và các đơn vị trực thuộc của các huyện, thị ủy; Xây dựng tài liệu và tham gia giảng dạy lớp đào tạo đảm bảo an toàn thông tin và tiêu chuẩn ISO 27001:2005 cho cán bộ quản trị mạng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Phối hợp triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa cho cán bộ thi đua khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tổ chức lớp đào tạo hệ thống thông tin Khoa học và công nghệ cho cán bộ hoạt động khoa học công nghệ; Triển khai tổ chức đào tạo kỹ năng duy trì bền vững Dự án cho cán bộ thư viện huyện, xã và điểm Bưu điện văn hóa xã cho 06 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Yêu Bái) của gói thầu D12.05 thuộc dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam; Tổ chức lớp đào tạo “Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và bảo mật cho các hệ thống thông tin”; Xây dựng giáo trình, tài liệu, ngân hàng câu hỏi, hồ sơ đăng ký cấp phép đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản; Để hoàn thiện tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông theo chuẩn nông thôn mới, đã triển khai đào tạo, tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc cho các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Song song với các chương trình đào tạo, các dự án CNTT cũng được triển khai trên diện rộng như: Tư vấn lập dự án, Tư vấn giám sát, triển khai các dự án, dịch vụ (phần mềm quản lý văn bản, lắp đặt mạng LAN cho các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố...). Với những kinh nghiệm dần được tích lũy cả về chất và lượng, năng lực của Trung tâm đã đáp ứng đủ các điều kiện tham gia các dự án với tư cách nhà thầu liên danh và nhà thầu độc lập. Trong thời gian qua Trung tâm đã và đang triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động về tư vấn, xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công, nghiên cứu phát triển phần mềm. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tham gia tích cực triển khai hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt mạng máy tính, trực kỹ thuật phục vụ các sự kiện chính trị lớn của Tỉnh như: Đại hội Đảng, bầu cử HĐND tỉnh, các sự kiện quốc gia tổ chức tại Thanh Hóa; các hội nghị, hội thảo, hội chợ, … do các cơ quan, đơn vị tổ chức. Triển khai các dịch vụ CNTT: Hosting, thiết kế website cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Về hoạt động Khoa học công nghệ

Với mong muốn thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, Trung tâm khuyến khích phát huy tinh thần làm chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy sáng kiến của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong việc nghiên cứu đúc kết các sáng kiến kinh nghiệm thiết thực phục vụ các nhu cầu cụ thể như:  Đề tài khoa học: "Xây dựng phần mềm trực tuyến, hỗ trợ chỉ đạo điều hành quản lý đất đai của tỉnh" đã được hoàn thiện và đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh xếp loại xuất sắc. Kết quả của đề tài đang được ứng dụng thành công tại Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Vĩnh Lộc. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp thực hiện các đề tài, dự án cho đến nay các đề tài đã đưa vào áp dụng trong thực tiễn như: “Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng Font chữ và số hoá chữ Thái cổ Thanh Hoá”; Dự án "Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh"; Đề tài “Nghiên cứu giải pháp đồng bộ nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin của Báo Thanh Hóa”; “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hoá”.

Về công tác tổ chức đoàn thể

Cùng với việc tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng cũng từng bước được thành lập, bước đầu cũng có nhiều thuận lợi vì được sinh hoạt ghép với các tổ chức của Sở như: Chi bộ Đảng đang sinh hoạt ghép cùng với Phòng QL CNTT, tổ Công đoàn đang sinh hoạt chung với Công đoàn Sở, đoàn Thanh niên đang sinh hoạt chung với Chi đoàn Thanh niên của Sở..., các tổ chức đoàn thể quần chúng dần dần đi vào hoạt động ổn định với nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, bổ ích và thiết thực. Cho đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã có Chi bộ Trung tâm CNTT (có 07 đảng viên); Công đoàn Bộ phận Trung tâm CNTT&TT (có 25 đoàn viên).

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, 10 năm qua đã giới thiệu kết nạp được 07 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; 01 quần chúng ưu tú đang được xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; 100% cán bộ mới tiếp nhận về Trung tâm công tác được gia nhập tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Các đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn, Đoàn TN Sở, Công đoàn Viên chức và Đoàn Cơ quan cấp tỉnh tổ chức. Trung tâm cũng đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội do các tổ chức trong tỉnh phát động.

Với những kết quả, thành tích đạt được trong 10 năm qua, CB,VC, người lao động Trung tâm đã được các cấp ghi nhận khen thưởng. Về tập thể, từ năm 2010- 2017, Trung tâm có 6 năm đạt danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc” và 4 năm được tặng Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Khoa học Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam. Về cá nhân, trong 10 năm qua, nhiều cá nhân được Bộ trưởng Bộ TT &TT, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Khoa học Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam tặng Bằng khen và Giám đốc Sở tặng Giấy khen. 

Cùng với kết quả thành tích đạt được của Trung tâm trong chặng đường 10 năm đã đi qua, chặng đường tiếp theo đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đội ngũ CBCCVC, người lao động của Trung tâm đòi hỏi cần phát huy hơn nữa trí tuệ, khả năng, đoàn kết chung sức, chung lòng, xây dựng Trung tâm CNTT&TT ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp thông tin và truyền thông của tỉnh  ngày càng phát triển./.

ThS. Lê Xuân Lâm
Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa