Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình, dự án về thông tin và truyền thông nông thôn

Vừa qua, Sở TT&TT đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát, Quan Hóa, Thường Xuân, Ngọc Lặc tổ chức các Hội nghị truyền thông phổ biến, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, người dân, hội viên hội nông dân, đội ngũ quản lý tại các điểm BĐ-VH xã các nội dung về sử dụng máy tính và truy nhập Internet phục vụ đời sống.

Thực hiện Quyết định số 119/2011/QĐ-TTg ngày 18/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 81/2014/QĐ- TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Chương trình “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; Chương trình phối hợp về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020; Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát, Quan Hóa, Thường Xuân, Ngọc Lặc tổ chức các Hội nghị truyền thông phổ biến, hướng dẫn đến các tổ chức đoàn thể, người dân, hội viên hội nông dân, đội ngũ quản lý tại các điểm BĐ-VH xã các nội dung về:

- Giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về tầm quan trọng của việc phát triển thông tin, truyền thông  nông thôn và thực hiện thông tin cơ sở hai chiều; Tuyên truyền cho người dân hiểu về tác dụng của việc sử dụng máy tính và tiếp cận thông tin qua mạng Internet.

- Giới thiệu, hướng dẫn cho các Trung tâm thông tin và truyền thông cộng đồng, thư viện được trang bị máy tính có kết nối mạng internet, đoàn thể xã hội thuộc thôn, xã, đội ngũ quản lý tại các điểm BĐ-VH xã nâng cao khả năng sử dụng máy tính và tiếp cận thông tin trên mạng Interrnet, về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, để hướng dẫn lại các kỹ năng cơ bản cho người dân sử dụng, khai thác các dịch vụ công trực tuyến, được tư vấn pháp luật trực tuyến hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho địa phương, thúc đẩy phối hợp giữa các bên liên quan trong việc sử dụng máy tính và Internet phục vụ cho công tác và nhu cầu cá nhân đồng thời tăng cường cơ hội tiếp cận, học tập và sử dụng máy tính và Internet cho người dân thông qua các dịch vụ hỗ trợ của cán bộ trực điểm và các đơn vị liên quan ở địa phương.

- Hướng dẫn nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cho người dân để thu được các thông tin hữu ích từ internet phục vụ cho sản xuất, đời sống; phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin tư vấn pháp luật liên quan đến cá nhân, đến công việc đồng thời sử dụng cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để được hướng dẫn và thực hiện.

Qua các hội nghị phổ biến hướng dẫn, đã giúp cho các đối tượng tham gia sử dụng máy tính và Internet, ứng dụng trong đời sống, nhu cầu thông tin của nhân dân. Bên cạnh công tác truyền thông, phổ biến hướng dẫn, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động bưu chính, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong hoạt động phát hành báo chí và khảo sát thực tế để đánh giá hiệu quả các Chương trình dự án đang được triển khai trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Hà Trung, Nông Cống, Quảng Xương từ đó có kết quả để tham mưu trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả các Chương trình, Dự án được đầu tư.

Lê Thị Kim Dung.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa