Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Danh sách người phát ngôn báo chí   /   Danh sách người phát ngôn báo chí của các cơ quan hành chính tỉnh Thanh Hóa.
Danh sách người phát ngôn báo chí của các cơ quan hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở tổng hợp phân công người phát ngôn của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thanh Hóa, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách người phát ngôn báo chí.

I. Danh sách người phát ngôn của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thanh Hóa

Stt

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, địa chỉ email

1

Văn phòng UBND tỉnh

Ngô Hoàng Kỳ

Chánh Văn phòng

CQ: 0373.852.419

ĐT: 0915.393.999

Email: kynh@thanhhoa.gov.vn

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Lê Văn Dũng

Chánh Văn phòng

ĐT: 0913.269.115

Email: lvdung.hdnd@gmail.com

3

Văn phòng HĐND tỉnh

Lê Đức Thuận

Chánh Văn phòng

ĐT: 0977.931.919

Email: thuanld.hdnd@thanhhoa.gov.vn

4

Ban Dân tộc

Lương Văn Tưởng

Trưởng Ban

ĐT: 0912.242.710

Email: tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn

5

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Bá Nhuần

Chánh Thanh tra

ĐT: 0915.129.958

Email: nhuannb.thanhtra@thanhhoa.gov.vn

6

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Duy Bình

Giám đốc

ĐT: 0913.390.344

Email: binhtd.stttt@thanhhoa.gov.vn

7

Sở Nội vụ

Đầu Thanh Tùng

Giám đốc

ĐT: 0913.293.086

Email: tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn

8

Sở Tư pháp

Bùi Đình Sơn

Giám đốc

ĐT: 0913.348.806

Email: sonbd.stp@thanhhoa.gov.vn

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đào Trọng Quy

Giám đốc

DĐ: 0903.474.089

CQ: 0237.6256.199

10

Sở Giao thông - Vận tải

Trần Văn Hải

Giám đốc

ĐT: 0913.293.949

Email: haitv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

11

Sở Xây dựng

Đào Vũ Việt

Giám đốc

ĐT: 0974.749.888

Email: vietdv.sxd@thanhhoa.gov.vn

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hoàng Văn Hùng

Giám đốc

ĐT: 0913.293.191

Email:hunghv.skhdt@thanhhoa.gov.vn

13

Sở Tài chính

Đinh Cẩm Vân

Giám đốc

ĐT: 0913.310.306

Email: vandc.stc@thanhhoa.gov.vn

14

Sở Ngoại vụ

Nguyễn  Song Hoan

Giám đốc

CQ: 0373.729.377

ĐT: 0912.291.498

Email:cuongtn.songoaivu@thanhhoa.gov.vn

15

Sở  Công Thương

Lê Tiến Lam

Giám đốc

CQ: 02373.854.859

ĐT: 090.343.7263

16

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phạm Duy Phương

Giám đốc

ĐT: 0912.084.335

Email:phuongpd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn

17

Sở Khoa học và Công nghệ

Lê Minh Thông

Giám đốc

ĐT: 0936.036899

Email: lmthongkhcnth@gmail.com

18

Sở Lao động -Thương binh và XH

Trịnh Ngọc Dũng

Giám đốc

ĐT: 0913.390.135

Email: dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phạm Thị Hằng

Giám đốc

ĐT: 0912.987.739

Email: hangpt.bgd@thanhhoa.gov.vn

20

Sở Y tế

Trịnh Hữu Hùng

Giám đốc

ĐT: 0913.518.315

Email: trinhhuuhung@yahoo.com

21

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn

Nguyễn Văn Thi

Trưởng ban

CQ: 02373.617.237

ĐT: 0913.293.257

Email: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn

22

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Trần Thị Thu Hằng

Giám đốc

ĐT: 0912.384.385

Email: tranthuhang_1070@gmail.com

23

Tòa án nhân dân tỉnh

Nguyễn Thị Nga

Chánh án

0912.601.053

Email: nguyennga1969tath@gmail.com

24

Viện Kiểm sát ND tỉnh

Đỗ Văn Phương

Viện trưởng

ĐT: 0904.301.508

25

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Lê Thanh Sinh

Giám đốc

ĐT: 0983.991.959

Email: ltsinh99@gmail.com

26

Cục Hải quan Thanh Hoá

Vũ Văn Khánh

Cục trưởng

ĐT: 0913.293.260

Email:vuvankhanhhqth@gmail.com

27

Cục Thống kê

Trịnh Xuân Phú

Cục trưởng

CQ: 0373.850.662

ĐT: 0904.129.369

Email: thanhhoa@gso.gov.vn

28

Cục Thuế Thanh Hóa

Ngô Đình Hùng

Cục trưởng

ĐT: 0913.387.260

Email: ndhung.tho@gdt.gov.vn

29

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

Nguyễn Tuấn Vinh

Giám đốc

ĐT: 0913.293.816

Email: vinhnt@vst.gov.vn

30

Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa

Nguyễn Thanh An

Giám đốc

ĐT: 0903.266.117

Email: an.nguyenthanh@sbv.gov.vn

31

Điện lực Thanh Hóa

Trịnh Xuân Như

Giám đốc

ĐT: 0962.012.388

Email: nhutx@gmail.com

32

Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa

Đặng Văn Ba

Giám đốc

ĐT: 0912.439.167

Email: dangvanba.nan@gmail.com

33

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa

Phạm Đức Toàn

Giám đốc

ĐT: 0904.861599

Email: toanbanxd@gmail.com

34

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Minh Hoàng

Giám đốc

ĐT: 0938.568.999

Email: hoangnghison@gmail.com

35

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Văn Nam

Giám đốc

ĐT: 02373.716.880

DĐ: 0916.629.333

36

Công an tỉnh

Lê Trung Hiếu

Trưởng phòng tham mưu

ĐT: 0949.788.899

Email: hieuhqmd@gmail.com

II. Danh sách người phát ngôn của UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Stt

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, địa chỉ email

1

UBND TP. Thanh Hoá

Vũ Đức Kính

Phó Chủ tịch

ĐT: 0913.356.969

Email: vanphong.tphanhhoa@thanhhoa.gov.vn

2

UBND TP. Sầm Sơn

Lê Ngọc Chiến

Chủ tịch

ĐT: 01234.67.9999

3

UBND thị xã Bỉm Sơn

Bùi Huy Hùng

Chủ tịch

ĐT:0903.435.089

Email: hungkktns@gmail.com

4

UBND huyện Hoằng Hóa

Lê Đức Giang

Chủ tịch

ĐT: 0912028788

Email: Giangleduc999@gmail

5

UBND huyện Hậu Lộc

Nguyễn Văn Luệ

Chủ tịch

ĐT: 0912.582.566

6

UBND huyện Hà Trung

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

ĐT: 0913293612

Email: tuannv.hatrung@thanhhoa.gov.vn

7

UBND huyện Quảng Xương

Trần Văn Công

Chủ tịch

ĐT: 0913.269.236

Email:congtv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn

8

UBND huyện Tĩnh Gia

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

ĐT: 0913.300.635

Email: hadung99@gmail.com

9

UBND huyện Đông Sơn

Trần Anh Chung

Chủ tịch

ĐT: 0903.400.234

Email: chungta.dongson@thanhhoa.gov.vn

10

UBND huyện Thiệu Hóa

Hoàng Viết Chọn

Chủ tịch

ĐT: 0912.543.247

Email: chonhv.thieuhoa@thanhhoa.gov.vn

11

UBND huyện Yên Định

Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

ĐT: 0904.019.545

Email: yendinh@thanhhoa.gov.vn

12

UBND huyện Vĩnh Lộc

Vũ Thị Hương

Chủ tịch

ĐT: 0915.468.345

13

UNND huyện Thọ Xuân

Lê Đình Hải

Chủ tịch

ĐT: 0912.275.423

14

UBND huyện Triệu Sơn

Lê Quang Hùng

Chủ tịch

ĐT: 0913.293.873

Email: hunglq71@gmail.com

15

UBND huyện Nông Cống

Trần Văn Thuấn

Chủ tịch

ĐT: 0912.265.429

16

UBND huyện Như Thanh

Lê Văn Hùng

Chủ tịch

ĐT: 0912.143.457

Email: hunglv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

17

UBND huyện Như Xuân

Lê Sỹ Nghiêm

Chủ tịch

ĐT: 0912.271.286

Email: nghiemls.nhuxuan@thanhhoa.gov.vn

18

UBND huyện Thường Xuân

Cầm Bá Xuân

Chủ tịch

ĐT: 0911.428.999

19

UBND huyện Ngọc Lặc

Lê Văn Tuấn

Chủ tịch

ĐT: 0913 313 475

Email: tuanlvthanhhoa@yahoo.com.vn

20

UBND huyện Cẩm Thủy

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch

ĐT: 0913.549.18723

Email: hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn

21

UBND huyện Lang Chánh

Nguyễn Đăng Lực

Chủ tịch

ĐT: 0982.874.178

Email: lucnd.langchanh@thanhhoa.gov.vn

22

UBND huyện Quan Sơn

Vũ Văn Đạt

Chủ tịch

ĐT: 0904.783.813

Email: datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn

23

UBND huyện Bá Thước

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

ĐT: 0904.709.552

Email: dungtaichinh.bt@gmail.com

24

UBND huyện Quan Hóa

Trương Nho Tự

Chủ tịch

ĐT: 0915.364.738

Email: tutn.quanhoa@thanhhoa.gov.vn

25

UBND huyện Mường Lát

Cao Văn Cường

Chủ tịch

ĐT: 0985.953.818

Email: cuongcv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

 

III. Danh sách người phát ngôn cấp xã, phương, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Download danh sách tại đây

 

Các tin liên quan