Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công nghệ thông tin   /   Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao về bảo mật, an toàn thông tin
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao về bảo mật, an toàn thông tin

Triển khai thực hiện Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các hoạt động về ứng dụng CNTT tỉnh Thanh Hóa năm 2016, Ngày 06/9/2016, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Học viện Netpro (đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo chuyển giao công nghệ về lĩnh vực an toàn thông tin) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về bảo mật, an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm hỗ trợ  đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin, bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong các hoạt động đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, ứng cứu sự cố máy tính tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã khẳng định công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT nhất là trong giai đoạn các cấp, các ngành đang tăng cường ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT là đội ngũ tiên phong, lực lượng nòng cốt đi đầu trong các hoạt động đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, ứng cứu các sự cố máy tính ngay trong tại cơ quan, đơn vị trên và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về bảo mật, an toàn thông tin là hoạt động phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc và thường  xuyên.

Để đợt tập huấn đạt kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu đề ra, đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đồng chí giảng viên đổi mới phương pháp, trình bày đầy đủ các nội dung theo chương trình; tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, hỗ trợ học viên tiếp nhận kiến thức được tốt nhất; các đồng chí học viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cầu thị, tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi thông tin để tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, ứng cứu sự cố máy tính trong công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Giám đốc Sở cũng yêu cầu bộ phận quản lý lớp tập huấn thực hiện tốt và nghiêm túc các nhiệm vụ trong công tác quản lý lớp học, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để các giảng viên, học viên hoàn thành nhiệm vụ và khóa tập huấn đạt được mục tiêu, kết quả của chương trình tập huấn đề ra.

                                Phòng Quản lý CNTT

 

Các tin liên quan