Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Báo chí, xuất bản   /   Tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử
Tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử

Ngày 24/6/2016, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có Công văn số 816/PTTH&TTĐT gửi Sở TTTT các tỉnh, thành phố, các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, bảo đảm hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm hoạt động quản lý, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm (nếu có).

Các tổ chức, doanh nghiệp này cũng được yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP  của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng  và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, trong đó lưu ý nội dung của điều khoản chuyển tiếp; triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Nâng cao trách nhiệm quản lý thông tin trên mạng, trường hợp tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh các nội dung vi phạm, cần triển khai thực hiện ngay quy trình xử lý thông tin vi phạm theo đúng quy định và báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành phố có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm (có thể thiết lập, công bố công khai đường dây nóng, địa chỉ email để  tiếp nhận phản ánh). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp (kể cả trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí), các trang mạng xã hội có trụ sở hoạt động tại địa phương, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ chủ trì phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương và đơn vị chức năng trong Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm…

Mạnh Hùng

 

Các tin liên quan