Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tài liệu tuyên truyền BCQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021   /   Danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII
Danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Ngày 27/4, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định số 67 Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử trên toàn tỉnh.

Theo đó, danh sách công bố có 159 người ứng cử tại 31 đơn vị bầu cử trên toàn tỉnh để bầu 95 đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. VH&ĐS xin đăng toàn văn danh sách này.
 
Mời độc giả nhấn vào link bên dưới để xem danh sách chi tiết

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.
 
Trước đó, ngày 26/4, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 270 công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, với 870 người ứng cử tại 184 đơn vị bầu cử, để bầu 500 ĐBQH khóa XIV.
 
Theo danh sách, Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử với số ĐBQH được bầu là 14; số người ứng cử là 24.
 
Mời độc giả nhấn vào link bên dưới để xem danh sách chi tiết
 
 Danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh

 

Các tin liên quan