Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

Hiển thị   bản ghi
TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Thông tư
2 07/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định về mã bưu chính quốc gia Thông tư
3 16/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Thông tư
4 1379/QĐ-UBND 28/04/2017 Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016 Quyết định
5 1293/2017/QĐ-UBND 25/04/2017 Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa Quyết định
6 08/CT-TTg 14/03/2017 Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Chỉ thị
7 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Thông tư
8 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Nghị định
9 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí Nghị định
10 87/QĐ-BTTTT 02/02/2017 Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ TT&TT năm 2016. Quyết định
12345...