Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

Hiển thị   bản ghi
TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 Số 44/2017/TT-BTTTT 29/12/2018 Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thông tư
2 Số 25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Nghị định
3 Số 43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Công khai giá cước dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước Thông tư
4 Số 39/2017/TT-BTTTT 25/12/2017 Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước Thông tư
5 Số 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định chữ ký số cho các văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Thông tư
6 Số 31/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Quy định hoạt động giám sát an toàn heek thống thông tin Thông tư
7 Số 32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Thông tư
8 Số 27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước Thông tư
9 17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Thông tư
10 07/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định về mã bưu chính quốc gia Thông tư
12345...