Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 1

    Hôm nay: 576

    Đã truy cập: 7837536

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 26/12/2022, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hải Quân, UV Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV, BCH cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Năm 2022, mặc dù trong điều kiện tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức của những tháng đầu năm diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid - 19 bùng phát với mức độ nhanh, khó lường, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành Thông tin và Truyền thông. Đảng bộ Sở đã bám sát các Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2022; Chương trình số 01-CTHĐ/ĐU về chương trình hành động Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm cao, trong năm 2022, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao; các chỉ tiêu phát triển ngành đều đạt và đạt vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2022, cán bộ đảng viên trong đảng bộ chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành, công tác phát triển kinh tế - xã hội, theo đó trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Chỉ thị, 18 Quyết định, 14 Kế hoạch, 01 chương trình, hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đúng và trước thời hạn, trong đó có một số văn bản định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông trong 5 năm tới; hoàn thành 326 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (đạt 100%) đảm bảo chất lượng, thời gian quy định; công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại được tăng cường, tạo sự ổn định chính trị và sự đồng thuận trong xã hội; ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày được đẩy mạnh và hiệu quả; hạ tầng và dịch vụ bưu chính, viễn thông luôn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước, phục vụ nhân dân, góp phần cho phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Tổng doanh thu các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin ước đạt 4.670 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 220 tỷ đồng, bằng 103,5% so với năm 2021, đạt 117,1% so với kế hoạch. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số Thanh Hóa năm 2021 đứng thứ 12/63 tỉnh thành phố.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, CBCC, VC trong cơ quan, đơn vị; triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên, CC, VC, NLĐ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đoàn thể vững mạnh luôn được đặc biệt quan tâm, đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Ảnh: Đ/c Lê Hải Quân, UV Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hải Quân - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối ghi nhận và biểu dương Đảng bộ sở đã vượt qua những khó khăn, thách thức sau đại dịch COVID-19; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, có những nhiệm vụ mới, khó, phát sinh nhiều trong khi đội ngũ cán bộ đảng viên ít so với yêu cầu quản lý đa ngành, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý báo chí và thông tin trên mạng xã hội; có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sang năm 2023, diễn biến tình hình quốc tế, trong nước dự báo có nhiều vấn đề phức tạp khó lường, đề nghị Đảng bộ sở cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá những rào cản, lực cản đối với ngành TT&TT, nhất là đối với phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra. Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục phát huy việc triển khai, quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; cần chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng có hiệu quả.

Ảnh: Đ/c Đỗ Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận những nỗ lực của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ sở trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022; phát huy cao độ trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ cán bộ đảng viên, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác. Năm 2023 là năm dữ liệu số, kết nối số, chia sẻ dữ liệu số là huyết mạch của chuyển đổi số, do đó phải đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy, các chi bộ phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động của các chi bộ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng của đảng viên. Tăng cường công tác phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn theo quy chế phối hợp để lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, xây dựng Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh.

Ảnh: Đ/c Đỗ Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2022 của các chi bộ, đảng viên, tại Hội nghị Đảng ủy Sở đã trao tặng giấy khen cho 01 chi bộ và 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa