Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 3213

    Đã truy cập: 7506556

Thanh Hóa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số, làm căn cứ để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, đảm bảo đúng quy định và kế hoạch hàng năm; Vào tháng 11 hàng năm, lập phiếu điều tra, thu thập số liệu theo Bộ chỉ số này, gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác thực số liệu, phân tích, đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại; Xây dựng dự toán kinh phí, đưa vào kế hoạch ngân sách chi hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp số liệu chính xác theo đúng mẫu phiếu đánh giá và thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; đồng thời để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số.

UBND tỉnh yêu cầu phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị; Tăng cường sự tham gia đánh giá của các cơ quan, cá nhân có chuyên môn trong quá trình đánh giá chuyển đổi số; Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn; Sử dụng phần mềm hỗ trợ thu thập, để phục vụ cho việc tính toán, cập nhật các chỉ số chuyển đổi số.

Xem quyết định tại đây.

Theo baothanhhoa.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa