Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 3

    Hôm nay: 865

    Đã truy cập: 7837825

Thanh Hóa phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025.

Thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, của đất nước, thực hiện tốt quyền thông tin và được thông tin của người dân; phát hiện, đề xuất xây dựng, hoàn thiện các quy định về pháp luật và chính sách phát triển kinh tế - xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực khác; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và lợi thế của tỉnh Thanh Hóa đến bạn bè trong và ngoài nước, góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư kinh doanh vào tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá về tỉnh Thanh Hóa trên các báo, đài của tỉnh cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng hiệu quả chưa cao. Nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm chưa được quan tâm tuyên truyền bài bản; phạm vi, sự lan toả của các bài tuyên truyền, quảng bá còn hạn chế; còn có bài viết về tỉnh Thanh Hóa ở trên một số báo, tạp chí phản ánh chưa thật sự khách quan, trung thực, chưa góp phần cổ vũ, động viên và định hướng dư luận theo hướng tích cực.

Để phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại hạn chế trên, trong thời gian tới cần có chiến lược đẩy mạnh tuyên truyền một cách bài bản, sâu rộng đưa nội dung của các Nghị quyết đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với việc tuyên truyền thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/2/2021 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá về vùng đất và người xứ Thanh, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến bạn bè, du khách; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Đề án "Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Đề án nhằm tập trung, đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống về vùng đất và con người xứ Thanh; những thành tựu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương trong công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, tích cực về tỉnh Thanh Hóa; xây dựng mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ cùng phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan báo chí. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin truyền thông; kịp thời giải quyết các khủng hoảng về thông tin, truyền thông. Thông qua đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh, thương hiệu, vị thế của tỉnh Thanh Hóa đến bạn bè trong và ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra: 100% các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; đảm bảo báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính thống, phong phú, đa dạng, đầy đủ, chính xác, kịp thời để tuyên truyền, phản ánh về tỉnh và các địa phương, đơn vị. Các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý thông tin khi báo chí nêu về ngành, đơn vị mình; khắc phục tình trạng thông tin kéo dài ảnh hưởng đến công tác điều hành chung của tỉnh. Phát huy nội lực của các cơ quan báo chí của tỉnh, đảm bảo là kênh thông tin chính thống, chủ lưu, với những thông tin tích cực, chính xác, khách quan; kịp thời định hướng dư luận xã hội, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, những thông tin thiếu khách quan về các sự việc diễn ra trên địa bàn tỉnh.  Phát huy nội lực của các cơ quan báo chí của tỉnh, đảm bảo là kênh thông tin chính thống, chủ lưu, với những thông tin tích cực, chính xác, khách quan; kịp thời định hướng dư luận xã hội, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, những thông tin thiếu khách quan về các sự việc diễn ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai và thực hiện các chương trình ký kết hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương để đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Thanh Hóa trên các ấn phẩm và các sản phẩm thông tin của cơ quan báo chí.

Đồng thời, đặt hàng xây dựng, sản xuất các phóng sự, bài viết tuyên truyền, quảng bá về Thanh Hóa trên các ấn phẩm thông tin của báo chí trung ương và tỉnh bạn với các nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025; những chính sách đột phá của tỉnh, việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuyên truyền việc triển khai, kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các mục tiêu của các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 13/NQCP ngày 03/02/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của tỉnh trong việc mở rộng quan hệ hợp tác, thông tin đối ngoại nhằm từng bước nâng cao hình ảnh, vị thế Thanh Hóa. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và nét đẹp của người Thanh Hóa; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, điểm đến du lịch và danh lam thắng cảnh; gương người tốt, việc tốt. Xây dựng các clip tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh Thanh Hóa đăng tải trên các mạng xã hội.

Nguồn: thanhhoa.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa