Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 4240

    Đã truy cập: 8150685

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 21-10-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 419-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.


(Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Trong những ngày qua số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch qua lại và trở về tỉnh tăng mạnh, trong khi đó công tác phòng, chống dịch ở một số ngành, địa phương đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót, còn có biểu hiện lơi lỏng trong theo dõi, giám sát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai ngay và thực hiện tốt một số nội dung cụ thể nhằm sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót giữ vững kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà tỉnh đã đạt được.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; trên cơ sở rà soát các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, ngành Y tế đã công bố tình trạng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta đang thuộc cấp 2 – Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng (do tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin phòng COVID-19 còn thấp). Áp dụng các biện pháp tương ứng với cấp độ dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 16318/UBND-VX ngày 18/10/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo hướng nới lỏng một số quy định về kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố có dịch đi qua và trở về tỉnh qua các chốt kiểm soát liên ngành.

Trong những ngày qua, số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch qua lại và trở về tỉnh tăng mạnh, dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trước tình hình trên, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và ổn định đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, do số lượng người đi trở về từ vùng dịch tăng mạnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở một số ngành, địa phương đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót: còn có biểu hiện lơi lỏng trong việc theo dõi, giám sát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương; việc khai báo y tế thực hiện chưa nghiêm túc, một số đối tượng không khai báo hoặc khai báo không trung thực, che dấu thông tin, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các lực lượng chức năng; công tác quản lý người cách ly, nhất là cách ly tại gia đình ở một số nơi chưa đúng quy định; việc tổ chức truy vết, lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR SARS-CV-2 ở một số địa phương còn chậm, lúng túng và thiếu sót về thông tin cá nhân các mẫu; việc xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm có thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; không ít người vẫn còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao…

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai ngay và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Chủ động đánh giá, nhận diện rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ công dân từ vùng dịch trở về địa phương; yêu cầu, hướng dẫn người dân khai báo y tế kịp thời, trung thực; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, khi phát hiện có dấu hiệu nhiễm dịch phải khai báo kịp thời với cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo khi cách ly, làm lây lan dịch ra cộng đồng; đối với cách ly tại nhà phải đảm bảo đủ điều kiện, đồng thời yêu cầu người cách ly và gia đình phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, với sự giám sát nghiêm ngặt của cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ giám sát cộng đồng; thường xuyên đánh giá tình hình, tiến hành xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, nhất là ở các doanh nghiệp, chợ, trường học… bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị xét nghiệm COVID-19; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công tác lấy mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và có kết quả xét nghiệm nhanh nhất, nhằm phát hiện sớm các trường hợp F0, phục vụ kịp thời cho công tác truy vết, phân loại, thu dung, tổ chức quản lý, điều trị bệnh nhân theo đúng quy định.

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để mọi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, kể cả những người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; không đi, không đến những nơi có dịch; tự giác, chủ động khai báo y tế trung thực, đầy đủ, chính xác; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch để phòng ngừa, cảnh báo, răn đe.

5. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm kết nối liên thông, thuận lợi, phục vụ có hiệu quả công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin giữa các địa phương về tình hình dịch bệnh để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các ngành, địa phương, đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phức tạp phát sinh.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; trên cơ sở rà soát các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, ngành Y tế đã công bố tình trạng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta đang thuộc cấp 2 – Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng (do tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin phòng COVID-19 còn thấp). Áp dụng các biện pháp tương ứng với cấp độ dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 16318/UBND-VX ngày 18/10/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo hướng nới lỏng một số quy định về kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố có dịch đi qua và trở về tỉnh qua các chốt kiểm soát liên ngành.

Trong những ngày qua, số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch qua lại và trở về tỉnh tăng mạnh, dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trước tình hình trên, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và ổn định đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, do số lượng người đi trở về từ vùng dịch tăng mạnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở một số ngành, địa phương đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót: còn có biểu hiện lơi lỏng trong việc theo dõi, giám sát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương; việc khai báo y tế thực hiện chưa nghiêm túc, một số đối tượng không khai báo hoặc khai báo không trung thực, che dấu thông tin, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các lực lượng chức năng; công tác quản lý người cách ly, nhất là cách ly tại gia đình ở một số nơi chưa đúng quy định; việc tổ chức truy vết, lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR SARS-CV-2 ở một số địa phương còn chậm, lúng túng và thiếu sót về thông tin cá nhân các mẫu; việc xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm có thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; không ít người vẫn còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao…

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai ngay và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Chủ động đánh giá, nhận diện rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ công dân từ vùng dịch trở về địa phương; yêu cầu, hướng dẫn người dân khai báo y tế kịp thời, trung thực; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, khi phát hiện có dấu hiệu nhiễm dịch phải khai báo kịp thời với cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo khi cách ly, làm lây lan dịch ra cộng đồng; đối với cách ly tại nhà phải đảm bảo đủ điều kiện, đồng thời yêu cầu người cách ly và gia đình phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, với sự giám sát nghiêm ngặt của cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ giám sát cộng đồng; thường xuyên đánh giá tình hình, tiến hành xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, nhất là ở các doanh nghiệp, chợ, trường học… bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị xét nghiệm COVID-19; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công tác lấy mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và có kết quả xét nghiệm nhanh nhất, nhằm phát hiện sớm các trường hợp F0, phục vụ kịp thời cho công tác truy vết, phân loại, thu dung, tổ chức quản lý, điều trị bệnh nhân theo đúng quy định.

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để mọi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, kể cả những người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; không đi, không đến những nơi có dịch; tự giác, chủ động khai báo y tế trung thực, đầy đủ, chính xác; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch để phòng ngừa, cảnh báo, răn đe.

5. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm kết nối liên thông, thuận lợi, phục vụ có hiệu quả công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin giữa các địa phương về tình hình dịch bệnh để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các ngành, địa phương, đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phức tạp phát sinh.

Theo baothanhhoa.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa