Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 19

    Hôm nay: 303

    Đã truy cập: 1298991

Xây dựng chính quyền điện tử, vì một Thanh Hóa thịnh vượng

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17 - PV), tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (ảnh) đã trao đổi với phóng viên Báo Văn hóa và Đời sống xung quanh nội dung này.

PV: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện những giải pháp như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm cao để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ đề ra. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, tiếp theo đó là tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành các Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 01/4/2020 về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tập trung nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, rà soát, hoàn thiện, cài đặt phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc QLVB&HSCV, phần mềm một cửa điện tử đảm bảo các tính năng kỹ thuật và thân thiện với người tiêu dùng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiều giải pháp sao lưu dữ liệu, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh hoạt động an toàn, thông suốt 24/7. Triển khai các hội nghị tập huấn, hướng dẫn CBCC từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung của tỉnh để phục vụ việc điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường mạng. Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các huyện, các xã trong việc đăng ký chứng thư số cá nhân.

Sở cũng tăng cường, bổ sung thêm nhân lực trực, hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho các đơn vị, biên tập các video hướng dẫn theo chức năng trên phần mềm để cán bộ công chức cấp xã có thêm kênh thông tin tham khảo trong quá trình thực hiện. Đặc biệt thông qua hệ thống giám sát của Sở (giám sát đến CBCC từ cấp tỉnh đến UBND cấp xã) đã phát hiện kịp thời các đơn vị chưa triển khai, các đơn vị triển khai chưa đúng quy trình để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh đối với các đơn vị.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Thanh Hóa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ?

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết: Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 17, công tác xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức khả quan. Kết quả nổi bật, trọng tâm là UBND tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh đã quyết tâm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng CQĐT. Hệ thống văn bản pháp lý được bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt đã tạo sự chuyển biến tích cực làm thay đổi cách thức làm việc từ hành chính, giấy tờ sang chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành. 

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã thực hiện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, tạo lập hồ sơ, văn bản dự thảo và ký số văn bản điện tử trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản điện tử gửi qua mạng ngày càng tăng. Các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò trụ cột của chính quyền điện tử đã được xây dựng, trong đó tiêu biểu là Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Trục LGSP của tỉnh, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được đầu tư đồng bộ từ tỉnh đến UBND cấp xã.

Hạ tầng, các ứng dụng CNTT đã được triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền, góp phần công khai, minh bạch, nhanh chóng trong điều hành xử lý, tiết kiệm chi phí hành chính; công tác đảm bảo an toàn thông tin được đảm bảo 24/7. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã góp phần hiện đại hóa nền hành chính, công khai, minh bạch, trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Qua đó tạo thuận lợi mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Xây dựng CQĐT trên địa bàn tỉnh cũng tạo nên sự công khai, minh bạch trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành, trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (ICT Index) trên địa bàn tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nhiều chỉ tiêu của tỉnh đã đạt và vượt so với toàn quốc. Đó là gửi, nhận văn bản điện tử đạt 94.7% (toàn quốc 88.53%); ký số đạt tỷ lệ 95.59%, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến độ 3 đạt 70.94%; mức độ 4 đạt 23.29% (toàn quốc đạt 15.91%). Xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 8 toàn quốc (tăng 1 bậc so với năm 2018). Tích hợp DVC trực tuyến Cổng Quốc gia: 187 DVC, đứng thứ 2 toàn quốc (sau TP Hà Nội).

Thanh Hóa cũng là 1 trong 8 bộ, ngành địa phương đầu tiên kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước. Từ ngày 1/9/2020 trở đi, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc 100% văn bản, hồ sơ công việc được điều hành, xử lý, tạo lập hồ sơ công việc, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật).

PV: Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực, thay đổi phương thức làm việc hiện đại, nhiệm vụ thời gian tới đặt ra là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết: Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17 vẫn còn gặp những khó khăn, tồn tại cần khắc phục, như: các cơ sở dữ liệu của tỉnh còn rời rạc, chưa có sự chia sẻ, kết nối, liên thông với nhau và liên thông với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh chưa đạt yêu cầu theo quy định...

Trong tình hình đại dịch covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, để thực hiện được mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì việc ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực từ khâu quản lý điều hành, đến sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm là hết sức cần thiết và quan trọng. Vì thế thời gian tới cần tiếp tục rà soát, bổ sung ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành tạo hành lang pháp lý và cơ chế để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng CQĐT theo nghị quyết đề ra. Xây dựng, cập nhật Kiến trúc CQĐT tỉnh Thanh Hóa, phiên bản 2.0, đảm bảo chất lượng và phù hợp với Khung Kiến trúc CQĐT Việt Nam. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới trên nền tảng công nghệ số, internet và không gian mạng của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. Hoàn thiện Đề án xây dựng Khu CNTT tập trung trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin giỏi làm việc cho các cơ quan nhà nước tại tỉnh. Xây dựng Kiến trúc Khung ICT tỉnh Thanh Hóa đảm bảo chất lượng và phù hợp với Khung Kiến trúc CQĐT Việt Nam và Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng CQĐT gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Để làm tốt điều đó thì cần làm tốt việc khai thác, sử dụng phần mềm QLVB&HSCV, các phần mềm dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo 100% hồ sơ, công việc được chỉ đạo, luân chuyển, xử lý trên phần mềm QLVB&HSCV. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt...

Xây dựng trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh để nâng cao khả năng cảnh báo, giám sát, lưu trữ, bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác cảnh báo, giám sát, ứng cứu sự cố mạng với các trung tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; công tác cảnh báo, điều phối, xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; bảo đảm duy trì, hoạt động ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh...

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo vanhoadoisong.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa