Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 1

    Hôm nay: 3604

    Đã truy cập: 6372252

Người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, địa chỉ Email

1

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Trọng Trang

CVP

CQ: 0373 852 419

DĐ: 0988 345 088

E-mail: trangnt@thanhhoa.gov.vn

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh

Trần Mạnh Long

CVP

DĐ: 0912 395 792

E-mail: longtm@thanhhoa.gov.vn

3

Sở Thông tin và Truyền thông

Đỗ Hữu Quyết

Giám đốc

CQ: 0373 718 438

DĐ: 0915 394 999

E-mail: quyetdh.stttt@thanhhoa.gov.vn

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lê Minh Nghĩa

Giám đốc

DĐ: 0912 605 599

E-mail: nghialm.skhdt@thanhhoa.gov.vn

5

Sở Nội vụ

Trần Quốc Huy

Giám đốc

DĐ: 0903 456 018

E-mail: snv@thanhhoa.gov.vn

6

Sở Tư Pháp

Bùi Đình Sơn

Giám đốc

CQ: 0373 718 624

DĐ: 0913 348 806

E-mail: sonbd.stp@thanhhoa.gov.vn

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Lê Sỹ Nghiêm

Giám đốc

DĐ: 0912.271.286

E-mail: nghiemls.stnmt@thanhhoa.gov.vn

8

Sở Khoa học và Công nghệ

Trần Duy Bình

Giám đốc

DĐ: 0913390344

E-mail: binhtd.skhcn@thanhhoa.gov.vn

9

Sở Xây dựng

Phan Lê Quang

Giám đốc 

DĐ: 0933.566.868

E-mail: phanlq.sxd@thanhhoa.gov.vn

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cao Văn Cường

Giám đốc

DĐ: 0985 953 818

E-mail: cuongcv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

11

Sở Lao động -Thương binh

và Xã hội

Vũ Thị Hương

Giám đốc

DĐ: 0915 468 345

E-mail: huongvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

12

Sở Tài chính

Nguyễn Văn Tứ

Giám đốc

DĐ: 0985 362 836

E-mail: tunv.stc@thanhhoa.gov.vn

13

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phạm Nguyên Hồng

Giám đốc

DĐ: 0985 210 222

Email: hongpn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn

14

Sở Y tế

Trịnh Hữu Hùng

Giám đốc

DĐ: 0913 518 315

E-mail: trinhhuuhungyahoo.com.uk

15

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Khiên

Giám đốc

DĐ: 0913 025 617

Email: khiennv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

16

Sở Ngoại vụ

Trần Thị Thu Hằng

Giám đốc

DĐ: 0912 384 385

E-mail: hangttt.snv@thanhhoa.gov.vn

17

Sở Công Thương

Phạm Bá Oai

Giám đốc

DĐ: 0912 275 318

E-mail: oaipb.sct@thanhhoa.gov.vn

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Văn Thức

Giám đốc

DĐ: 0912.054.501

E-mail: thuctv.sgddt@thanhhoa.gov.vn

20

Trung tâm Xuc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Lê Như Nam

Giám đốc

DĐ: 0962 086 826

E-mail: namln.ttxtdt@thanhhoa.gov.vn

21

Ban QL KKT Nghi Sơn & các KCN

Nguyễn Tiến Hiệu

Trưởng Ban

CQ: 02373 617 237

DĐ: 0912 605 625

E-mail: hieunt.nghison@gmail.com

22

Ban Dân tộc

Mai Xuân Bình

Trưởng Ban

DĐ: 0939 689 868

E-mail: binhmx@@thanhhoa.gov.vn

23

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Nguyễn Văn Tám

Giám đốc

CQ: 0373 855 017

DĐ: 0912 224 054

E-mail: tamnv.bhxh@gmail.com

24

Cục Hải quan Thanh Hoá

Lê Xuân Huế

Cục trưởng

DĐ: 0913 023 377

25

Cục Thuế Thanh Hóa

Ngô Đình Hùng

Cục trưởng

DĐ: 0913 387 260

26

Cục Thống kê

Nguyễn Mạnh Hiệp

Quyền

Cục trưởng

DĐ: 0913 308 405

E-mail: hiepnm.thanhhoa@gso.gov.com

27

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Lê Quốc Việt

Phó Chi Cục trưởng

CQ: 0373 716 962

DĐ: 0915 142 368

E-mail: quocviet.ttpc@gmail.com

28

Cục Quản lý thị trường

Nguyễn Văn Hùng

Quyền

Cục trưởng

CQ: 02373 852 058

DĐ: 0912 337 426

29

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Tống Văn Ánh

Giám đốc

CQ: 02373 718 485

DĐ: 0912 910 918

30

Kho bạc Nhà nước

Nguyễn Tuấn Vinh

Giám đốc

CQ: 02373 853 515

DĐ: 0913 293 816

2. UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, địa chỉ Email

1

UBND TP. Thanh Hóa

Trịnh Huy Triều

Chủ tịch

DĐ: 0913 529 930

E-mail: trieuth.tpth@thanhhoa.gov.vn

2

UBND TP. Sầm Sơn

Lê Văn Tú

Chủ tịch

DĐ: 0949 788 668

E-mail: tulv.samson@thanhhoa.gov.vn

3

UBND TX. Bỉm Sơn

Trịnh Tuấn Thành

Chủ tịch

CQ: 02373 824 206

DĐ: 0913 293 468

E-mail: thanhtt.bimson@thanhhoa.gov.vn

4

UBND TX. Nghi Sơn

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

DĐ: 0913 300 635

E-mail: dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn

5

UBND huyện Đông Sơn

Lê Trọng Thụ

Chủ tịch

DĐ: 0913 313 549

E-mail: thult.dongson@thanhhoa.gov.vn

6

UBND huyện Hậu Lộc

Nguyễn Minh Hoàng

Chủ tịch

DĐ: 0938 568 999

E-mail: hoangnm.hauloc@thanhhoa.gov.vn

7

UBND huyện Hoằng Hóa

Lê Thanh Hải

Chủ tịch

DĐ: 0912329060
Email: hailtct.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn  

8

UBND huyện Nga Sơn

Lê Văn Dậu

Chủ tịch

DĐ: 0903 441 454

E-mail: daulv.ngason@thanhhoa.gov.vn

9

UBND huyện Quảng Xương

Nguyễn Đức Thịnh

Chủ tịch

DĐ: 0912 293 495

E-mail:thinhnd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn

10

UBND huyện Nông Cống

Nguyễn Lợi Đức

Chủ tịch

DĐ: 0973 424 999

E-mail: ducnl.nongcong@thanhhoa.gov.vn

11

UBND huyện Hà Trung

Lê Thanh Hải

Chủ tịch

DĐ: 0912 329 060

E-mail: hailt.hatrung@thanhhoa.gov.vn

12

UBND huyện Triệu Sơn

Nguyễn Thành Luân

Chủ tịch

DĐ: 0912622475

E-mail: luannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn  

13

UBND huyện Vĩnh Lộc

Lê Văn Tiến

Chủ tịch

CQ: 02373 870 032

DĐ: 0968 200 666

E-mail: letienvl@gmail.com

14

UBND huyện Thiệu Hóa

Nguyễn Thế Anh

Chủ tịch

CQ: 03723.842 185

DĐ: 0917 887 188

E-mail: anhnt.thieuhoa@thanhhoa. gov.vn

15

UBND huyện Thọ Xuân

Hoàng Văn Đồng

Chủ tịch

DĐ: 0912 601 366

E-mail: donghv.thoxuan@thanhhoa. gov.vn

16

UBND huyện Yên Định

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

DĐ: 0904 259 007

E-mail: dungptct.yendinh@thanhhoa. gov.vn

17

UBND huyện Ngọc Lặc

Bùi Huy Toàn

Chủ tịch

DĐ: 0917 560 743

E-mail: toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

18

UBND huyện Cẩm Thủy

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch

DĐ: 0913 549 187

E-mail: hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn

19

UBND huyện Thạch Thành

Đinh Văn Hưng

Chủ tịch

CQ: 03723 877 002

DĐ: 0915.597.630

E-mail: hungdv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

20

UBND huyện Bá Thước

Võ Minh Khoa

Chủ tịch

CQ: 02373 880 502

DĐ: 0916 550 898

E-mail: khoavm.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

21

UBND huyện Lang Chánh

Hoàng Văn Thanh

Chủ tịch

CQ: 03723 874 578

DĐ: 0916 848 258

E-mail: thanhhv.langchanh@thanhhoa. gov.vn

22

UBND huyện Thường Xuân

Nguyễn Thành Lương

Chủ tịch

DĐ: 0915 909 232

E-mail: luongnt.thuongxuan@thanhhoa. gov.vn

23

UBND huyện Như Thanh

Đặng Tiến Dũng

Chủ tịch

DĐ: 0904 588 478

E-mail: dungdt.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn

24

UBND huyện Như Xuân 

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch

DĐ: 0967 096 668

E-mail: dongnd.nhuxuan@gmail.com.vn

25

UBND huyện Quan Hóa

Trương Nho Tự

Chủ tịch

DĐ: 0915 364 738

E-mail: tutn.quanhoa@thanhhoa.gov.vn

26

UBND huyện Quan Sơn

Lê Hồng Quang

Chủ tịch

CQ: 02723.590 258

DĐ: 0963689090

E-mail: Quanglh.quanson@thanhhoa.gov.vn

27

UBND huyện Mường Lát

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch

DĐ: 0919 015 570

0976 031 388

E-mail:binhnv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã - Phố Ái Sơn 2 - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.985 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa