Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Video   /   Sở TT&TT báo cáo đề án phát triển khu CNTT tập trung tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.