Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Cơ sở hạ tầng Thông tin và Truyền thông   /   Thẩm tra dự án đầu tư cung ứng dịch vụ chuyển phát và cung ứng dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng có quy mô vốn từ 300 (ba trăm) tỷ đồng trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Thẩm tra dự án đầu tư cung ứng dịch vụ chuyển phát và cung ứng dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng có quy mô vốn từ 300 (ba trăm) tỷ đồng trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đại diện cơ quan gửi hồ sơ thẩm tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

Thời gian: Mùa hè: Buổi sáng: từ 07h00 – 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00

Mùa đông: Buổi sáng: từ 07h30 – 12h00

Buổi chiều: từ 13h00 – 16h30

c. Trình tự tiếp nhận:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu giao, nhận hồ sơ cho Đại diện cơ quan gửi hồ sơ thẩm tra .

Ghi chú: Không yêu cầu thêm bất cứ điều kiện, thủ tục nào ngoài thủ tục hồ sơ đã niêm yết công khai.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

- Cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành thẩm tra dự án.

- Trình Giám đốc Sở ký ban hành ý kiến thẩm tra

Bước 4. Trả kết quả.

a. Địa điểm:

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

b. Thời gian:

Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

Thời gian: Mùa hè: Buổi sáng: từ 07h00 – 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00

Mùa đông: Buổi sáng: từ 07h30 – 12h00

Buổi chiều: từ 13h00 – 16h30

c. Trình tự:

Đại diện cơ quan gửi hồ sơ thẩm tra trả phiếu hẹn, nhận ý kiến thẩm tra dự án của Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện cơ quan gửi hồ sơ thẩm tra phải ký vào sổ theo dõi

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

3. Hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản xin ý kiến thẩm tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư : 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức: 01 bản sao phô tô;

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân: 01 bản sao phô tô;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản sao phô tô;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư: 01 bản sao phô tô;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh: 01 bản sao phô tô;

- Giải trình của nhà đầu tư về khả năng tham gia thị trường: 01 bản sao phô tô;

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, hồ sơ cần phải bổ sung thêm:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan: 01 bản sao phô tô;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản sao phô tô;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch - Đầu tư Thanh Hoá

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch & Đầu tư.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến thẩm tra

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đầu tư số 59/2005/QH11.

- Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông Số: 43/2002 /PL-UBTV QH10, ngày 07/6/2002.

- Nghị định 157/2004/NĐ-CP, ngày 18/8/2004. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Nghị định 160/2004/NĐ-CP, ngày 03/9/2004. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Nghị định 121/2008/NĐ-CP, ngày 03/12/2008. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Các thủ tục liên quan