Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Báo chí   /   Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-THA-287498-TT

Lĩnh vực: Báo chí.                

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam)

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

- Mẫu trình bày tên gọi của Bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất bản bản tin.                 

8. Lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu tờ khai:

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Biễu mẫu 07-  ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in.

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016.

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Các thủ tục liên quan