Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Bưu điện tỉnh Thanh Hóa Triển khai kế hoạch năm 2016

Sáng ngày 11/01/2016, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016, đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc VietnamPost đã đến tham dự Hội nghị.

Sáng ngày 11/01/2016, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa  tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016, đồng chí  Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc VietnamPost đã đến tham dự Hội nghị.

Trong năm 2015, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát động nhiều đợt thi đua, phát huy cao độ các nguồn lực, vì vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã thu được nhiều kết quả. Kết thúc năm kế hoạch 2015, doanh thu thuần đạt 102% kế hoạch, bằng 151% so với năm 2014; doanh thu phát sinh đạt 104% Kế hoạch, bằng 155% so với năm 2014; Phát hành báo chí đạt 100% so với CK; trong đó Báo chí công ích đạt 151% kế hoạch, bằng 101% so với năm 2014. Với những kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015.

Đồng chí  Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa  phát biểu tại hội nghị


Sau khi nghe Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của Bưu điện tỉnh và các ý kiến trong hội nghị, đồng chí Trần Duy Bình đã phát biểu đánh giá kết quả thực hiện năm 2015: Bưu điện tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng phát triển, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp tốt các dịch vụ bưu chính, đảm bảo các dịch vụ công ích cho người dân, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và cạnh tranh lành mạnh trên thị trường trên địa bàn tỉnh. Hệ thống BĐVH xã trong thời gian qua gặp một số khó khăn do tốc độ phát triển của xã hội, tuy nhiên đã được BĐT duy trì, quản lý nghiên cứu triển khai cung ứng các dịch vụ khác, cơ bản đảm bảo yêu cầu không làm ảnh hưởng tới chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách báo, các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn phù hợp quy định về hoạt động tại Điểm BĐVHX để là một kênh cung cấp thông tin, các thiết chế văn hóa đến người dân địa phương trong tỉnh. Thực hiện các thông tin, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời để cùng  giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng đã nêu ra các giải pháp yêu cầu đơn vị cụ thể hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh; Tiếp tục đảm bảo mạng lưới bưu chính được an toàn, cung cấp ngày càng tốt các dịch vụ bưu chính cũng như hoạt động bưu chính, Thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo Đảng đến các Đảng bộ, Chi bộ tại địa phương; dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đặc thù khác trong lĩnh vực bưu chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, duy trì hệ thống BĐVH xã, hỗ trợ BHXH cho nhân viên BĐVH để họ yên tâm công tác. Quản lý tốt các trang thiết bị đã được đầu tư từ các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh để cung cấp thông tin, các thiết chế văn hóa đến người dân địa phương trong tỉnh, duy trì bền vững kết quả dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại việt nam tại các điểm bưu điện VHX; việc luân chuyển sách, báo với Thư viện công cộng trưng bày, bảo quản phục vụ nhu cầu của người dân theo cơ chế phối hợp giữa các ngành đã được ký kết. Đảm bảo việc triển khai cung ứng các dịch vụ khác không làm ảnh hưởng tới chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách báo.

Chỉ đạo các điểm Bưu điện -Văn hóa xã phối hợp với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” , đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nông dân được tư vấn pháp luật trực tuyến tại các địa phương theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 V/v phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công nhân viên với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016.

Tại Hội nghị đã biểu dương các điển hình lao động giỏi tiêu biểu xuất sắc năm 2015 có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Bưu điện Thanh Hóa.


Phòng QLBC

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa