Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 49

    Hôm nay: 206

    Đã truy cập: 50423

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 24/4, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020..

Sáng ngày 24/4, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 90/KH-TU ngày 08/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 17/10/2014 và Hướng dẫn số 25-HD/ĐU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 308-KH/ĐU ngày 18/11/2014 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ; Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy sở đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần giữ vững Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 
Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo về thời gian và chất lượng nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Nhìn chung, các Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án do Sở tham mưu đã và đang phát huy được hiệu quả đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu được Đại hội khóa II đề ra đã hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu toàn ngành 5 năm ước đạt 14.329 tỷ đồng. 
Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo cán bộ đảng viên và quần chúng thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế văn hoá công sở; cải cách lề lối làm việc, phương pháp công tác; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ tích cực hưởng ứng và tham gia, 100% CBĐV có bản đăng ký việc làm theo. 
 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng và thực hiện đúng quy định, chỉ đạo làm tốt việc phối hợp nắm bắt tình hình, xử lý những vướng mắc nảy sinh, nhất là những vấn đề về chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng; 
Công tác kiểm tra giám sát được Đảng ủy coi trọng và xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy luôn bám sát tinh thần Kết luận số 03-KL/ĐUK ngày 05/5/2011 của Đảng bộ Khối (khóa XXII) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cơ sở” để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đã tiến hành xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm.  
Đảng ủy Sở luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định. Các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong công tác vận động quần chúng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực chỉ đạo đoàn viên, hội viên thực hiện học tập và tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
Trong nhiệm kỳ có 100% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành, hoàn thành tốt  nhiệm vụ. Các Chi bộ và Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng, Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 13 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội II đề ra.

Các đoàn thể trong cơ quan có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xác định và chọn những lĩnh vực cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ để đơn vị hoàn thành tốt chức trách là cơ quan chuyên trách về CNTT của tỉnh, và hoạt động QLNN về Báo chí trên địa bàn tỉnh, trong nhiệm kỳ Đảng ủy sở đã ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ sở đối với lĩnh vực CNTT trong giai đoạn 2012-2015; và Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông về báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015; về xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020: tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên... Đặc biệt, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Đỗ Xuân Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời hoan nghênh việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc Đại hội của Đảng bộ, tán thành các nội dung trong Báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tham luận của cán bộ đảng viên tại Đại hội, đánh giá cao sự cố gắng cùng những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian vừa qua. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu, Đảng bộ Sở cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin truyền thông; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển trong toàn đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của mình trên tất cả các mặt công tác; chú trọng việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý đảng viên.

 

Đ/c Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng 
Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 100% đảng viên trong Đảng bộ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015 -2020./.

Văn phòng Đảng ủy Sở

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa