Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh , Thanh Hóa năm 2016

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, Thanh Hóa năm 2016 cụ thể:

1. Quyết định số 4289/UBND-CNTT ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Xem chi tiết tại đây.

2. Công văn  Số: 1431/STTTT-CNTT ngày 15/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

3. Mẫu Phiếu 01 đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước (áp dụng cho các Sở, ban, ngành). Xem chi tiết tại đây.

4. Mẫu Phiếu 02 đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước (áp dụng cho UBND  các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh). Xem chi tiết tại đây.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/4/2014

Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa