Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thanh Hóa ICT   /   Thông báo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2015
Thông báo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2015

Thông báo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2015. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết kết quả, khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2015. Xem chi tiết tại đây.

 Bảng xếp hạng dành cho khối sở, ban, ngành cấp tỉnh. Xem chi tiết tại đây.

Bảng tiêu chí, thang điểm và cách tính điểm cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.Xem chi tiết tại đây.

Bảng xếp hạng dành UBND các huyện, thị xã, thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Bảng tiêu chí, thang điểm và cách tính điểm cho các huyện, thị xã, thành phố. Xem chi tiết tại đây.

 

Các tin liên quan