Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   /   Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông
Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông

Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, gương mẫu, nói đi đối với làm, đoàn kết”. Xem chi tiết tại đây

 

Các tin liên quan