Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin tuyên truyền, phổ biến   /   Tổ chức Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018
Tổ chức Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Ngày 15/3/2018 Ban Tổ chức Lễ Hội Bà Triệu năm 2018, kỷ niệm 1770 năm ngày mất AHDT Triệu Thị Trinh ban hành Kế hoạch số 56/KH-BTC về việc Tổ chức Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2 năm Mậu Thìn 248 - 22/2 năm Mậu Tuất 2018) và Lễ hội Bà Triệu năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Các tin liên quan