Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tin tức - Sự kiện   /   Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

   
    Căn cứ Kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 15/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện Kế hoạch số 241-KH/ĐU ngày 29/12/2017 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Ngày 25/01/2018, Đảng Bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của Sở. Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị, trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan sở.
Các đồng chí dự Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy Sở báo cáo viên quán triệt, tuyên truyền và triển khai những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:
1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
4. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy Sở trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, là những nội dung hết sức quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài với mục tiêu quan trọng của các Nghị quyết, đề nghị các đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ tập trung nghiên cứu để thực hiện tốt những nội dung mà các Nghị quyết đã đề ra, đồng thời tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Chương trình Hành động của Đảng ủy và viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt.
Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nghiên cứu sâu, nắm chắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, những điểm mới, điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề; yêu cầu viết bài thu hoạch gắn với liên hệ theo các nhiệm vụ được giao, cấp ủy quản lý tốt về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập./.
                      

 Văn phòng Đảng ủy

 

 

Các tin liên quan