Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tin tức - Sự kiện   /   Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 11/01/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ; đồng chí Trần Duy Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

(Ảnh đồng chí Trần Duy Bình – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc Hội nghị)


Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng:
Trong năm 2017, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ Ban Giám đốc Sở Ban hành Nghị quyết của Đảng bộ về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ; xây dựng chương trình hành động của Sở và kế hoạch số 59/KH-STTTT triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017, để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các đoàn thể chính trị của Sở xây dựng và thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác đề ra, trong đó tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phân công cụ thể các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các lĩnh vực, chủ động báo cáo các nội dung được phân công. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm cao trong năm 2017, Đảng ủy và lãnh đạo chuyên môn đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển ngành trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017.
Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ hoàn thành các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2017 đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ đã có những đổi mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.
Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Sở đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Toàn Đảng bộ tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2017, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2018; làm tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, tiếp tục đối mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của của Đảng bộ; Tăng cường, củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Duy Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận những ý kiến tham luận đóng góp của cán bộ đảng viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo. Đặc biệt nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ, việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề,… Đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Tăng cường công tác phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn theo quy chế phối hợp để lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.  Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2018 được Hội nghị thảo luận và thống nhất. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh.

Văn phòng Đảng ủy

 

Các tin liên quan