Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin chỉ đạo, điều hành   /   Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Sáng ngày 04/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Năm 2017, Sở TT&TT đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý; tăng cường định hướng, cung cấp thông tin trung thực, khách quan các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh tới các cơ quan báo chí, góp phần đáp ứng yêu cầu về thông tin, quảng bá tiềm năng, hình ảnh Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Các lĩnh vực quản lý về bưu chính, viễn thông, Internet và Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin, xuất bản... cũng đi vào nền nếp đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Sở TT&TT đặt ra một số mục tiêu cụ thể, như: Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát: sản lượng phát hành báo chí ước đạt trên 18,3 triệu tờ; thuê bao điện thoại phát triển trên 200.000 thuê bao, phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ đạt 2.905.200 máy với mật độ 80,87 máy/100 dân; phát triển số thuê bao Internet băng thông rộng đến hết năm 2018 ước đạt 980.000 thuê bao, đạt mật độ 27,28 thuê bao/100 dân. Phấn đấu doanh thu toàn ngành đạt 3.550 tỷ đồng.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành TT&TT tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Bước sang năm 2018, đồng chí yêu cầu ngành TT&TT cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Chủ động tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động...


Tập thể Sở TT&TT vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT.

Nhân dịp này, có 21 tập thể và  39 cá nhân thuộc Sở TT&TT, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình cấp huyện có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 đã được tuyên dương nhận Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT. Đồng chí Lê Thế Lữ - Nguyên Phó Giám đốc Sở TT&TT vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; tập thể Sở TT&TT vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT.

Xuân Nghĩa

Các tin liên quan