Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tài liệu tuyên truyền   /   Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng khu Kinh tế Nghi Sơn
Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng khu Kinh tế Nghi Sơn

Ngày 3/11/2017, Ban tổ chức cuộc thi Biểu tượng khu Kinh tế Nghi Sơn ban hành Kế hoạch số 194/KH-BTC  về tổ chức cuộc thi Biểu tượng khu Kinh tế Nghi Sơn ban và Thông báo số 225/TB-BTC về thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu tượng khu Kinh tế Nghi Sơn.

 

Các tin liên quan