Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin cần biết   /   Dự thảo Đề án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Dự thảo Đề án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Dự thảo Đề án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dowload tại đây

Các tin liên quan