Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin chỉ đạo, điều hành   /   Hội nghị đánh giá hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020
Hội nghị đánh giá hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020

Sáng ngày 20/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 và xây dựng dự thảo Kế hoạch việc duy trì bền vững kết quả dự án  nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Thế Lữ- Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh, Thư viện tỉnh và UBND một số huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin) trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đ/c Lê Thế Lữ - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo đánh giá kết quả triển khai Chương trình phối hợp, hoạt động Dự án BMGF-VN 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 và năm 2018, đồng thời thông qua dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án BMGF – VN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả triển khai  Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020, thông qua Chương trình này, 112 điểm Bưu điện Văn hóa xã đã được tiếp nhận luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh với 12.395 đầu sách, góp phần vào việc xây dựng văn hóa đọc trong bộ phận người dân và đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân ở cộng đồng, nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng nông thôn, vùng xâu, vùng xa.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (dự án BMGF-VN) trên địa bàn tỉnh và cùng thống nhất duy trì bền vững kết quả dự án BMGF-VN giai đoạn 2017-2020. Đây là một trong những dự án có ý nghĩa nhân văn hết sức to lớn, dự án đã hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo, nhóm thiệt thòi ở những vùng khó khăn có cơ hội được tiếp cận với công nghệ một cách bình đẳng, hiệu quả, bền vững, được hưởng lợi do CNTT mang lại bằng cách nâng cao năng lực tự phục vụ và cách thức cung cấp thông tin qua máy tính và internet công cộng tại Thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã. Các đại biểu đã thống nhất đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án BMGF-VN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thế Lữ - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao công tác Phối hợp giữa Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc chỉ đạo và triển khai Chương trình phối hợp và Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh cũng như sự phối hợp giữa Thư viện Tỉnh, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (đại diện là phòng Văn hóa và Thông tin) trong công tác triển khai thực hiện và công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của Chương trình phối hợp công tác và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án BMGF-VN giai đoạn 2017-2020, đồng chí Lê Thế Lữ đã đề nghị cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung đã nêu tại Hội nghị.

Phòng quản lý Bưu chính

Các tin liên quan