Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tin tức - Sự kiện   /   Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Sáng ngày 08/9/2017, Đảng Bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng của Sở. Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Lê Thế Lữ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị, trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Trần Duy Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã đưa ra Nghị quyết rất quan trọng và có tác động mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì vậy việc học tập, quán triệt, nghiên cứu triển khai thực hiện các Nghị quyết là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên và quần chúng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tự giác trong học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch cá nhân; chấp hành nghiêm túc thời gian của Hội nghị; tiếp thu đầy đủ những nội dung của các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế chi bộ mình. Nghiêm túc triển khai thực hiện; thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị đ/c đã phát biểu chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đối với nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông tập trung một số nhiệm vụ sau:
- Phối hợp các Ban, Hiệp hội Doanh nghiệp tuyên truyền Nghị quyết trên nhiều kênh thông tin;
- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu giúp trên 5000 Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin đưa sản phẩm của doanh nghiệp quảng bá, mà trong thời gian qua ngành đã làm như xây dựng cổng doanh nghiệp, đào tạo trên 1000 người sử dụng, ứng dụng quảng bá sản phẩm.Đồng chí Lê Thế Lữ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở triển khai quán triệt


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Thế Lữ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã triển khai quán triệt Nghị quyết 12-NQ/TW “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết 11-NQ/TW “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”./.


                        Văn phòng Đảng ủy

 

 

Các tin liên quan