Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin tuyên truyền, phổ biến   /   Phương án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc.
Phương án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc.

Tổng số các tuyến đường dự kiến đặt tên là : 18 tuyến - Tổng số công trình công cộng dự kiến đặt tên là: 01 công trình . Xem chi tiết tại đây

Các tin liên quan