Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin tuyên truyền, phổ biến   /   Đề cương tuyên truyền 110 năm du lịch Sầm Sơn
Đề cương tuyên truyền 110 năm du lịch Sầm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn, theo đó Lễ khai mạc Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 22/4/2017.  Nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của vùng đất và con người Xứ Thanh, các tiềm năng của du lịch biển, đặc biệt là du lịch biển Sầm Sơn thông qua các hoạt động của lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm đề cương tuyên truyền 110 năm du lịch Sầm Sơn,

Nội dung đề cương download tại đây,

Nội dung kế hoạch tổ chức download tại đây.

Các tin liên quan