Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin tổng hợp   /   Dự kiến đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm
Dự kiến đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước (trước đây là nghĩa trang thuộc xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) nằn gần ngã ba Đồng Tâm, trên tuyến quốc lộ 217 đi Cửa khẩu Quốc Tế Na Mèo và tuyến Quốc lộ 15 đi các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La. Là địa điểm thuận tiện về giao thông đi lại, do vậy nghĩa trang được chọn làm nơi quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia từ nước bạn Lào về và mộ liệt sĩ được cất bốc từ các tỉnh trong toàn quốc.

Hiện nay, nghĩa trang là nơi yên nghỉ của 1.987 liệt sĩ, trong đó có 16 mộ liệt sĩ của nước bạn Lào. Những năm gần đây số lượng mộ quy tập về nghĩa trang ngày càng nhiều, đặc biệt việc thực hiện chương trình phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào trong 2 năm 2013 và 2014, chúng ta đã giúp nước bạn quy tập 06 mộ liệt sĩ Pathet Lào hy sinh tại Việt Nam vào Nghĩa trang. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục quy tập mộ bộ đội Phathet Lào từ các địa phương trong tỉnh về an táng tại nghĩa trang theo chương trình phối hợp với nước bạn. Qua các lần tiếp xúc và làm việc với đại diện Tham tán quân sự Lào tại Việt Nam, phía bạn mong muốn được đổi tên thành Nghĩa trang Quốc tế, đồng thời giúp nước bạn an táng hài cốt bộ đội Lào hy sinh tại Việt Nam. Việc đổi tên Nghĩa trang Liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc thể hiện sự gắn bó hơn trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa phăn cũng như giữa hai quốc gia Việt – Lào.

Việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước – Thanh Hóa) đã được Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng  đề xuất và báo cáo UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã thống nhất đề xuất lựa chọn phương án đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước – Thanh Hóa). Sau khi lấy ý kiến thống nhất của các đoàn thể, cơ quan chuyên môn như: Hội Khoa học Lịch sử, Hội Văn học – Nghệ thuật, Tỉnh đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; để thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang thực hiện lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước – Thanh Hóa) để hoàn chỉnh nội dung, báo cáo UBND tỉnh.


Trần Ninh

 

Các tin liên quan