Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   /   Đề cương giới thiệu Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Đề cương giới thiệu Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Ngày 20/9/2016 Văn phòng Tỉnh ủy ban hành văn bản số 1054-CV/VPTU về việc gửi đề cương giới thiệu Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem chi tiết đề cương tại đây.

 

Các tin liên quan