Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Bưu chính   /   Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;
Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 15/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND huyện Như Thanh, UBND huyện Cẩm Thủy và Bưu điện các huyện Như Thanh, Cẩm Thủy tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các nội dung hội viên hội nông dân, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet :
Đối với Hội viên hội nông dân, các tổ chức đoàn thể gồm:
+ Phổ biến, Hướng dẫn sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet truy cập vào cổng thông tin điện tử của Hội nông dân Việt Nam, phối hợp với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”  để được tư vấn pháp luật trực tuyến tại địa phương và tham gia học tập các mô hình giải quyết khiếu nại tố cáo.
+ Giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa hiện đang được cung cấp trên môi trường Internet, cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ nhu cầu tìm kiếm, sử dụng.
+ Hướng dẫn tìm kiếm các thông tin trên mạng Internet, sử dụng cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa để tìm kiếm các văn bản chỉ đạo điều hành.
Đối với hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã:  Tập huấn, hướng dẫn phối hợp với với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”,  Hội nông dân xã trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hỗ trợ người dân được tư vấn pháp luật trực tuyến tại các điểm Bưu điện văn hóa xã có máy tính kết nối Internet.
Với mục tiêu thông qua các lớp tập huấn hướng dẫn cho các học viên gồm: hội viên hội nông dân, hội phụ nữ và các cán bộ tổ chức đoàn thể xã hội khác cách thức sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet để được hỗ trợ tư vấn pháp luật, giảm bớt tình trạng khiếu kiện, khiếu nại trên địa bàn tỉnh và thông qua đó, đã thông báo đến hội nông dân và các tổ chức chính trị, xã hội khác về công tác chuẩn bị các điều kiện hạ tầng cần thiết tại điểm Bưu điện Văn hóa xã phối hợp với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” để Hội nông dân, các tổ chức và nông dân được tư vấn pháp luật trực tuyến tại địa phương.
Tại các buổi tập huấn, hướng dẫn đã giải đáp được một số thắc mắc của các học viên về việc khai thác các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang được cung cấp, việc tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước hiện đang còn hiệu lực về các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp…
Kết thúc các lớp tập huấn, hướng dẫn, với gần 400 học viên đã được nghe hướng dẫn các cách thức thực hiện việc sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet để được hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến và thực hành tại chỗ đã góp phần giới thiệu cho hội viên hội nông dân và các cán bộ khác một kênh riêng biệt do Trung ương Hội nông dân Việt Nam hỗ trợ trong công tác tư vấn pháp luật cho người dân, đặc biệt theo ý kiến của các trung tâm học tập cộng đồng thông qua buổi tập huấn đã giúp cho các hội viên và các cán bộ cách tìm kiếm các văn bản hướng dẫn của tỉnh, chính phủ và hiệu lực của các văn bản đã và đang áp dụng; Đồng thời thông qua các lớp tập huấn hướng dẫn các học viên có thể sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet để phục vụ cho nhu cầu công tác và cách tìm kiếm các thông tin phục vụ cho nhu cầu sản xuất trên địa bàn.


                          Phòng quản lý Bưu chính.

 

Các tin liên quan