Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công nghệ thông tin   /   Thể lệ hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong khối cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016.
Thể lệ hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong khối cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/3/2016 của Chỉ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hoá năm 2016; Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Văn phòng UBDN tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh Đoàn Thanh Niên tổ chức Hội thi ứng dụng CNTT trong khối CQNN năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Các tin liên quan