Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công nghệ thông tin   /   Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin mạng năm 2016
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin mạng năm 2016

Triển khai kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Tiếp theo nội dung tổ chức Hội nghị quán triệt và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin mạng (ATTT) diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 20/9.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các cán bộ biên tập tin, bài cho các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp, UBND cấp huyện; các phóng viên hoạt động trong lĩnh vực CNTT của Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các phóng viên của Đài truyền thanh cấp huyện

Tại các buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Cục An toàn thông tin giới thiệu tổng quan về công tác bảo đảm ATTT mạng; tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung trọng điểm về ATTT trong phát triển và ứng dụng CNTT thông qua các văn bản Luật, các Nghị định, Thông tư, Quy hoạch, Kế hoạch về ATTT; đặc biệt các học viên được bồi dưỡng, trao đổi các kỹ năng, kinh nghiệm biên tập, tuyên truyền, phổ biến về ATTT.

Toàn cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền, phổ biến
về an toàn thông tin mạng năm 2016

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên xác định rõ mục tiêu, nội dung kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về ATTT đến các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên các hệ thống thông tin, truyền thanh cơ sở của cơ quan, địa phương trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về ANTT.

 

Phòng Quản lý CNTT

 

Các tin liên quan