Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa
Trang chủ   /   Bưu chính   /   Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và Truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” khảo sát đánh giá tác động cuối kỳ tại tỉnh Thanh Hóa
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và Truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” khảo sát đánh giá tác động cuối kỳ tại tỉnh Thanh Hóa


Sáng ngày 12/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và Truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án BMGF-VN) cùng với đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển (tên viết tắt là RCD) và các đơn vị liên quan, tổ chức Hội nghị làm việc khảo sát, đánh giá tác động cuối kỳ tại tỉnh Thanh Hóa.

Tới dự Hội nghị có các thành phần là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách của các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh gồm: UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động ,Thương binh và Xã hội, Văn phòng điều phối Chương trình NTM, Bưu điện tỉnh, Thư viện tỉnh,...

Tại Hội nghị đại diện Ban Quản lý dự án BMGF-VN đã giới thiệu mục tiêu, nội dung Đánh giá tác động cuối kỳ của Dự án BMGF- VN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như trên địa bàn của 19 tỉnh Bước 1 và Bước 2 triển khai dự án Giai đoạn 1; Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo, đánh giá về kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai dự án trên địa bàn, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển đã có những câu hỏi đến đại diện các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để đánh giá về quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa phương, các tác động của dự án đối với địa phương, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng lồng ghép, phối kết hợp các nguồn lực của Dự án với các chính sách, chương trình khác của địa phương từ đó để đảm bảo việc duy trì bền vững dự án trong giai đoạn tới. Các đơn vị liên quan đã có những nhận định đánh giá cụ thể về việc triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, các tác động đến địa phương và những kiến nghị, đề xuất.
Theo như đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có điểm tham gia, Dự án được đầu tư đã tạo ra sự thay đổi  lớn về trang bị cơ sở vật chất (Đặc biệt là trang bị cơ sở CNTT) thu hẹp khả năng tiếp cận và hưởng thụ internet giữa nông thôn và thành thị, nâng cao năng lực cán bộ, việc ứng dụng máy tính và internet trên thực tế đã giúp cho người sử dụng tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm các kỹ năng trên mạng giúp nâng năng xuất sản lượng nông nghiệp, phát triển kinh tế. Qua kiểm tra thực tế tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã có trao đổi, đề xuất với lãnh đạo UBND các xã về việc có vị trí phòng máy của dự án liền kề với bộ phận một cửa, xắp xếp bố trí để phát huy hiệu quả. Căn cứ vào tình hình thực tế một số xã của Huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành đã có cách làm hay như bố trí sắp xếp bộ phận một cửa của xã kết hợp với Thư viện xã qua đó giúp người dân nghiên cứu sử dụng tìm kiếm về các thông tin cần thiết, điều này đã mang đến hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về dự án cũng như lợi ích của người dân khi tham gia dự án, trong cung cấp và sử dụng thủ tục hành chính.
Ý kiến của Giám đốc Thư viện tỉnh, sau khi được Dự án đầu tư, Thư viện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Trường học ký kết tổ chức thi Tiếng Anh, toán trên mạng, đặc biệt là tin học hóa Thư viện điện tử thực hiện tốt Pháp lệnh Thư viện, Hiện nay Thư viện đã được UBND tỉnh cấp thêm 40 máy tính và kêu gọi xã hội hóa nâng tổng số máy tính của Thư viện tỉnh lên là 100 máy tính.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa có ý kiến thiết bị máy tính được đầu tư có chất lượng tốt, công tác duy trì bảo trì, bào hành tương đối tốt vì vậy sau bốn năm được đầu tư co bản thiết bị hoạt động tốt đảm bảo phục vụ sử dụng máy tính và truy cập internet.

Sở Lao động Thương binh và xã hội đã đánh giá là tỉnh được tham gia Dự án đầu tiên, về đánh giá định lượng hiệu quả kinh tế có thể không đong đếm được, nhưng về góc độ xã hội thực sự rất cần thiết đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho các vùng nông thôn, miền núi được đầu tư máy tính, sử dụng, góp phần nâng cao trình độ dân trí.

Dự án được triển khai trong thời gian qua đã góp phần thực hiện tiêu chí 8 trong chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử.

Dự án đã có tác động không nhỏ đến nhận thức của người dân, trong thời gian tới, khi sự hỗ trợ của dự án kết thúc, để đảm bảo tính bền vững của dự án, còn rất nhiều khó khăn cần sự quan tâm hơn nữa của các ngành các cấp có liên quan trong việc phối hợp, triển khai các nội dung dự án đến xã cần tận dụng nguồn cơ sở vật chất hiện có sẵn được đầu tư từ  dự án để triển khai nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của các dự án đến thôn, xã cho người dân.


Phòng Quản lý Bưu chính.

 

 

 

 

    

 

Các tin liên quan