Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Cuộc thi ảnh về an toàn giao thông

Giải nhất - Tác phẩm: Lấn đường của tác giả: Lê Hạc.

Giải nhì - Tác phẩm: Hung thần không đối thủ của tác giả Vũ Thành Đồng

Giải nhì - Tác phẩm: Một lộ trình của tác giả Đăng Văn

Giải ba - Tác phẩm: Lấn chiếm quốc lộ của tác giả Ngô Minh Thảo

Giải ba - Tác phẩm: Chốt giao thông của tác giả Lê Dậu

Giải ba - Tác phẩm: Qua sông Lò của tác giả Phạm Ngọc