Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Góp ý dự thảo văn bản

Hiển thị   bản ghi
TT Tên văn bản Ngày hết hạn Download Góp ý
1 Đề án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 31/12/2017 Góp ý